Neplánovaná rekonštrukcia v Slovenskej biblickej spoločnosti

V uplynulých dňoch sa nám v biblickej spoločnosti podarilo vymeniť 60-ročné okná. Pri príprave maľovania sme však zistili, že tento „dom Biblie“ potrebuje toho omnoho viac. Rozhodli sme sa preto urobiť najnutnejšie práce na oprave budovy.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o pomoc. Tak ako každému z Vás dá Pán na srdce, staňte sa nástrojom v rukách Božích, prostredníctvom ktorého sa bude dať dokončiť započaté dielo.

Chcem pomôcť.