Nová webová stránka pre Nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť spustila koncom marca 2019 novú webovú stránku www.BibliapreNepocujucich.sk. Je určená Nepočujúcim, ktorí chcú hlbšie porozumieť Biblii a tiež kresťanom, ktorí sa im venujú. Prináša štrnásť videonahrávok s biblickými príbehmi v slovenskom posunkovom jazyku. 

Prvé nahrávky boli umiestnené priamo na našej stránke www.biblia.sk. Ich pribúdajúci počet vytvoril potrebu vlastného priestoru, ktorý by priniesol väčšiu prehľadnosť a nové možnosti. Videá sú na novej stránke rozdelené do dvoch skupín – Stará a Nová zmluva. Novinkou je stručný slovník posunkov a možnosť vyhľadávania. Dizajn stránky je prispôsobený pozeraniu cez mobilné telefóny, ktoré Nepočujúci využívajú vo väčšej miere ako stolové počítače.

Na preklade vybraných biblických príbehov pracuje už od roku 2017 tím zložený z piatich Nepočujúcich, troch teológov a tlmočníčky. Je jedinečný tým, že ho tvoria najmä samotní Nepočujúci a používajú pri ňom gramatické pravidlá posunkového jazyka. Teológovia z katolíckej aj evanjelickej teologickej fakulty zas dohliadajú na čo najväčšiu presnosť prekladu. Pracovné nahrávky pripomienkovali v uplynulom roku Nepočujúci v Bratislave a Košiciach, následne boli nafilmované v televíznom štúdiu LUX v Bratislave.

Do apríla 2020 by malo vzniknúť ďalších dvanásť videonahrávok. Biblické príbehy v slovenskom posunkovom jazyku je možné použiť pri vzdelávaní Nepočujúcich v cirkvi aj mimo nej. Našou túžbou je, aby im pomohli hlbšie porozumieť Písmu a priblížiť sa Bohu.