Nové videonahrávky pre nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť zverejnila v októbri štyri nové videonahrávky zo série „Biblia pre Nepočujúcich“. Biblické príbehy v slovenskom posunkovom jazyku si môžete pozrieť na webovej stránke www.nepocujuci.biblia.sk aj na YouTube.

Slovenská biblická spoločnosti začala projekt „Biblia pre nepočujúcich“ v roku 2017. Jeho cieľom je priblížiť komunite slovenských nepočujúcich Božie slovo formou videonahrávok v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sú pre nich oveľa zrozumiteľnejšie ako písaný text. Voľne dostupné nahrávky sú určené predovšetkým nepočujúcim, ale poslúžia aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa im venujú.

V roku 2018 sa projektový tím rozhodol predstaviť nepočujúcim niekoľko udalostí zo Starej zmluvy, na ktoré sa často odvolávajú novozmluvné texty. Príbehy vybrané z Prvej a Druhej knihy Mojžišovej hovoria o stvorení sveta, prvých ľuďoch a ich neposlušnosti Bohu a tiež o povolaní Mojžiša, ktorý mal s Božou pomocou vyviesť izraelský národ z Egypta do zasľúbenej zeme. Nepočujúci prekladali tieto texty s pomocou biblistov od apríla do augusta 2018.

Proces prekladu je časovo náročný. Po úvodnej analýze príbehu ho nepočujúci preložia do slovenského posunkového jazyka tak, aby bol čo najviac zrozumiteľný pre nepočujúcich. Tlmočníčka pomáha teológom kontrolovať presnosť prekladu a odpovedať na doplňujúce otázky. Tentokrát ich bolo viac ako zvyčajne, pretože texty obsahujú odvolávky na historické miesta a postavy, ktoré nie sú nepočujúcim dobre známe. Pracovné nahrávky potom pripomienkujú ďalší nepočujúci v Košiciach, Bratislave a Trnave. Záverečnú podobu získali videonahrávky opäť v televíznom štúdiu LUX Communication. 

Do konca roka 2018 by mali vzniknúť ešte dve videonahrávky z Evanjelia podľa Lukáša. Ak vás projekt zaujíma a chceli by ste sa niečo opýtať alebo nás podporiť, napíšte nám na adresu: boskova@biblia.sk.

Všetkým úprimne ďakujeme za pomoc.