Nový projekt pre nepočujúcich

Božie slovo pre slovenkých nepočujúcich“ je názov nového projektu Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorý začala realizovať v roku 2017. Jeho cieľom je vytvorenie prekladu Biblie do posunkového jazyka. V rámci prvej fázy projektu bude urobený preklad a nahrávky piatich vybraných pasáží evanjelia v slovenskom posunkovom jazyku.

Prvé prípravné stretnutie sa uskutočnilo už v januári 2017 v sídle Slovenskej biblickej spoločnosti v Banskej Bystrici. Stretli sa na ňom Róbert Colotka a František Bartoš za organizáciu Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Miloslava Kurčová a Pavol Krasnocvetov za Slovenskú biblickú spoločnosť.

Druhé stretnutie sa uskutočnilo v marci v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom viacerí nepočujúci, biblisti a ďalší potenciálni spolupracovníci z viacerých organizácií. Tím sa dohodol na ďalších konkrétnych krokoch – s prekladom prvého biblického príbehu sa začne v máji.

Tento projekt je náročný po každej stránke, budeme preto vďační za vašu modlitebnú, aj finančnú podporu (IBAN: SK44 1100 0000 0026 2778 2674, variab. symbol: 80000, poznámka: Biblia v posunkovej reci a Vaše meno, pokiaľ si neprajete ostať v anonymite). Ďakujeme!

Preklad do posunkovej reči
(Zdroj: United Bible Societies, https://www.unitedbiblesocieties.org/translation/translation-into-sign-languages/ )

Komunita nepočujúcich na celom svete je v súčasnosti považovaná za skupinu ľudí, ktorí sú najmenej zasiahnutí Božím slovom. Tvorí jú viac ako 70 miliónov ľudí, ktorých materinskou rečou je posunkový jazyk. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov – napriek tejto skutočnosti sa Biblia začala prekladať ešte len približne do štyridsiatich z nich. Zatiaľ neexistuje kompletný preklad celej Biblie v žiadnom z nich.

Niektoré Biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na preklade Biblie do posunkového jazyka už niekoľko rokov. Tejto dôležitej službe sa postupne venuje stále viac Biblických spoločností v rôznych krajinách. 

Posunkové jazyky sú často zle chápané ako posunková forma hovoreného jazyka, v skutočnosti sú to však úplne oddelené komplexné jazyky so svojou vlastnou štruktúrou a gramatikou. Úloha verného prezentovania Božieho slova vo vizuálnom preklade je veľmi náročná. Vyžaduje si dôkladné hľadanie správneho vyjadrenia a následne mnoho revízií. Biblické spoločnosti často spolupracujú s nepočujúcimi prekladateľmi a medzinárodnými misijnými organizáciami, aby zabezpečili vysokú kvalitu prekladu v prirodzenej a akceptovateľnej forme.

Prvý jazyk, ktorý sa učia nepočujúce deti, je posunkový jazyk. Neskôr môžu mať príležitosť naučiť sa aj hovorený jazyk svojej krajiny ako druhý jazyk, spoliehať sa však výhradne na pamäť namiesto spojenia zvukov so slovami robí túto úlohu náročnou. Ich materinským jazykom zostáva posunkový jazyk, cez ktorý sa po prvýkrát spojili so svetom okolo nich a pre väčšinu z nich zostane ich jediným jazykom celý život. Na to, aby sa nepočujúci mohli stretnúť s Božím slovom osobne a plne pochopiť Božie posolstvo lásky a odpustenia, musia vnímať, že bolo naposunkované v jazyku, ktorý hovorí k ich mysliam a srdciam.

Ako vyzerá Biblia v posunkovom jazyku?

Biblia v posunkovom jazyku má formu video nahrávky, ktorú si môžete pozerať podobne, ako keď čítate biblický text. Prvé preklady boli sprístupňované cez internet alebo DVD, v súčasnosti začínajú byť už k dispozícii na stiahnutie do smartfónov alebo tabletov aj ako mobilné aplikácie s neustále sa zlepšujúcou funkcionalitou. Ukážku videa s nahrávkou Písma v posunkovom jazyku môžete nájsť TU.