Nový titul: Boh a Stephen Hawking

V tejto priamočiarej a výstižnej knižke John Lennox reaguje na argumenty významného vedca Stephena Hawkinga, ktoré uviedol vo svojej knihe Veľký plán. V nej tvrdí, že samotné zákony fyziky sú pravdepodobnejšou príčinou existencie vesmíru než Boh. Jazykom zrozumiteľným aj pre laikov Lennox analyzuje kľúčové Hawkingove argumenty. Jasnými vysvetleniami z oblasti vedy a filozofie dokazuje, že tieto argumenty nevedú k popretiu Boha – Stvoriteľa, ale naopak ešte viac poukazujú na jeho existenciu.

John C. Lennox, profesor matematiky na Oxfordskej univerzite, je medzinárodne uznávaným rečníkom, ktorý sa venuje téme vzájomných vzťahov vedy, filozofie a náboženstva.

Kniha bola vydaná v novembri 2019.

Kúpiť v eshope