Nový titul: Inšpiruj sa…, poznámková Biblia

Toto nové vydanie ekumenickej Biblie nadväzuje na trend, ktorý je už v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. My sme pre túto činnosť použili pomenovanie poznámkovanie Biblie, preto túto Bibliu nazývame poznámková Biblia.

Poznámkovanie je vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom. Tvorba týchto poznámok je predovšetkým o hľadaní seba samého v pravdách Biblie a o vzťahu medzi človekom – čitateľom a Bohom – Stvoriteľom.

Naša poznámková Biblia nesie názov Inšpiruj sa… Pozýva nadchnúť sa Božím slovom, ktoré samotné je inšpirované, a tiež pozýva tvorivo sa nad ním zamýšľať.

Poznámková Biblia Inšpiruj sa… obsahuje:
•    Slovenský ekumenický preklad bez deuterokánonických kníh, 4. opravené vydanie
•    Jednostĺpcový text
•    Krížové odkazy a vysvetlivky k biblickému textu
•    Široké okraje pre zapisovanie osobných úvah a kreatívne „poznámkovanie“
•    Viac ako 400 graficky stvárnených biblických veršov, ktoré je možné vyfarbiť
•    Vhodne zvolený typ a veľkosť písma pre dobrú čitateľnosť

Viac aj na tomto odkaze: www.poznamkova.biblia.sk

Biblia bola vydaná v novembri 2019.

Kúpiť v eshope