Oslavy výročia reformácie na EBF UK

V dňoch 12.-13. septembra 2017 sa Slovenská biblická spoločnosť zúčastnila na Medzinárodnom vedeckom sympóziu k 500. výročiu reformácie, ktoré organizovala Evanjelická bohoslovecká fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako jeden zo sponzorov podujatia sme účastníkom sympózia ponúkli širokú škálu publikácií so zľavami.  Záujemcovia si mohli vybrať Biblie v rôznych prekladoch, jazykoch aj formátoch, odborné komentáre, teologické slovníky a ďalšiu študijnú literatúru.

Počas niekoľkých dní sympózia odznelo množstvo zaujímavých odborných príspevkov. Dr. R. Kolb z Concordia Seminary v St. Louis a Doc. Ľ. Batka, Dr. teol., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pripomenuli na úvod stretnutia historické fakty o reformácií na našom území. Nasledovali prednášky v štyroch odborných sekciách. 

Teší nás, že sme mohli byť súčasťou osláv reformácie na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Povzbudili a inšpirovali nás viaceré vystúpenia, ktoré pripravili slovenskí aj zahraniční prednášatelia a sme vďační za príležitosť stretnúť sa s kresťanmi z viacerých krajín a cirkví.