Podporili sme štúdium teológie

Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s Nemeckou Biblickou spoločnosťou ponúkli v závere roka 2018 teologickým fakultám a vzdelávacím inštitúciám na Slovensku možnosť získať zdarma odborné teologické publikácie pre svojich študentov a pedagógov. Na ponuku pozitívne zareagovalo osem škôl, ktoré do konca júna od nás dostanú zdarma 349 kníh v gréčtine, hebrejčine a iných jazykoch v celkovej hodnote vyše desaťtisíc EUR.

Odborné publikácie budú školám doručené postupne v priebehu tohto semestra. Pedagógovia ocenili tento dar, ktorý budú môcť využiť pri svojich projektoch, publikačnej aj vzdelávacej činnosti.

Zoznam inštitúcií, ktoré sa zapojili do nášho projektu na podporu teologického vzdelávania na Slovensku:

  • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
  • Gateway College, Nitra
  • Katedra teológie a katechetiky  PF UMB, Banská Bystrica
  • Reformovaná teologická fakulta UJS, Komárno
  • Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
  • Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka a Teologický inštitút TF KU, Spišské Podhradie
  • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita

Foto: (zľava) S.S.Dr. Pavel Vilhan, PhD. predseda Slovenskej biblickej spoločnosti odovzdal dar ThLic. Jánovi Viglašovi, rektorovi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.