Posledná časť Novej zmluvy vo veľkom písme pre slabozrakých

Slovenská biblická spoločnosť vydala v júni ďalšiu časť ekumenickej Biblie vo veľkom písme. Publikácia obsahuje novozmluvné knihy od Prvého listu Timotejovi až po Zjavenie Jána. Uzatvára sadu kníh Novej zmluvy, ktorá je určená pre ľudí s poruchou zraku. Knihy majú výrazne zväčšené písmo a jednoduché formátovanie bez rušivých grafických prvkov.

Celá Nová zmluva vo veľkom písme vyšla v piatich zväzkoch postupne v rokoch 2012 – 2018. Väčšina výtlačkov bola darovaná knižniciam a inštitúciám, ktoré sa venujú ľuďom s oslabeným zrakom. Jednotlivci si ich môžu stále zakúpiť v našom internetovom obchode za zvýhodnené ceny.

Prvý zväzok vyšiel v roku 2012. Obsahoval Evanjelium podľa Matúša a Evanjelium podľa Marka. Nasledovali ďalšie evanjeliá, Skutky a listy apoštolov. Posledná časť Novej zmluvy bola vytlačená v júni 2018. Tisíc výtlačkov opäť poputuje zdarma do organizácií v rôznych kútoch Slovenska. Distribúcia prebehne až na jeseň, pretože ju chceme spojiť s rozposielaním prvej časti Starej zmluvy, ktorá by mala byť hotová koncom leta. Knihy však môžu zástupcovia organizácií objednať už teraz na adrese boskova@biblia.sk.

Za pomoc pri distribúcii ďakujeme Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ďalším partnerom. Projekt finančne podporila Nemecká biblická spoločnosť a Írska biblická spoločnosť.

Všetky časti Novej zmluvy vo veľkom písme, ktoré si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode:

  1. Evanjelium podľa Matúša a Marka
  2. Evanjelium podľa Lukáša a Jána
  3. Skutky apoštolov a List Rimanom
  4. Prvý list Korinťanom až Druhý list Tesaloničanom
  5. Prvý list Timotejovi až Zjavenie Jána (nové)