Požehnanie služby utečencom

V priebehu posledných šiestich týždňov poskytla Rakúska biblická spoločnosť viac ako 500 perzských Biblií miestnym cirkevným zborom, ktoré slúžia utečencom z Iránu. Na základe prijatých správ, záujem utečencov o Božie slovo rastie a niektorí z nich túžia po krste. Rakúska biblická spoločnosť, konkrétne jej riaditeľka Dr. Jutta Henner ostala obzvlášť dotknutá po prečítaní správy, ktorú našla vo svojej e-mailovej schránke:

Vážená pani Henner,

v mene evanjelického zboru vo Voitsbergu, a predovšetkým v mene mnohých žiadateľov o azyl, Vám chcem úprimne poďakovať.

Na konci marca tohto roku sa v našom zbore objavili dvaja Iránci. Pôvodne nás navštívili kvôli hodinám nemčiny, teraz však túžia navštevovať aj naše nedeľné služby Božie. Krátko nato nás požiadali o perzské Biblie. Preto som Vám napísal správu s prosbou o pomoc. Za 20 Biblií, ktoré ste nám mohli poskytnúť, sme Vám veľmi vďační. Mysleli sme si, že tieto Biblie postačia na dlhšiu dobu. Takisto sme od Vás dostali brožúrky „Na ceste“(„On the Road“ – brožúra určená utečencom). Tieto materiály boli pre našich utečencov tak veľkým požehnaním. Ani neviem vyjadriť veľkosť našej vďačnosti.

Mali by ste vidieť oči našich priateľov, mužov, aj žien! Ešte nikdy som nevidel takú vďačnosť. Objímali ma a prosili o venovanie do Biblie. Teraz môžu čítať po prvýkrát zvesť o Ježišovi Kristovi bez obáv z prenasledovania.
Počet ľudí navštevujúcich naše nedeľné bohoslužby vzrástol. Pred dvoma týždňami tu boli Rakúšania po prvýkrát v menšine. K 23 Rakúšanom sa pridalo 25 iránskych priateľov.

Počas noci kostolov (10. júna) sme mali špeciálne stretnutie. Naši iránski priatelia čítali z Biblie a modlili sa v perzštine. Boli to veľmi silné chvíle pre celý náš zbor. Znovu a znovu nám adresovali rôzne otázky o Biblii. Tak sme začali „Biblickú školu“. Pracovali sme v súlade so smernicami pre krst kandidátov našej Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Začali sme Bibliou, Starou a Novou zmluvou. Našich priateľov však informácie o Biblii neuspokojili: túžili čítať Božie slovo. Preto sme vybrali niektoré biblické pasáže a tieto boli čítané v perzskom, ako aj v nemeckom jazyku. Nikdy som nevidel ľudí tak hlboko dotknutých. Domáca úloha – prečítať knihu Prísloví ich takisto nesmierne potešila. Všetci sa tešia na ďalšiu nedeľu: dychtivo túžia naučiť sa viac o Ježišovi a čítať spolu ďalšie pasáže z Biblie.

Všetko to je tak zaujímavá skúsenosť. Neviem ako vyjadriť to čo sa deje. Študovať Božie slovo spolu s ostatnými je pre nich ohromnou radosťou. Je pre mňa cťou byť súčasťou tak veľkej veci! Jedinou smutnou vecou je, že nehovorím perzsky a naši priatelia zas ešte nerozprávajú plynule nemecky. Vďaka Duchu Svätému však prekonávame aj túto prekážku.
Ešte raz srdečne ďakujeme – naši priatelia sa už nemôžu dočkať ďalšej zásielky s Bibliami.

S vrúcnym pozdravom a s prianím hojného Božieho požehnania,

Dietmar Boehmer, Warden, evanjelický zbor vo Voitsbergu

(Zdroj: United Bible Societies, 5. júl 2016, https://www.unitedbiblesocieties.org/farsi-speaking-refugees-austria-deeply-moved-reading-bible/)