Pravoslávny preklad evanjelií na www.biblia.sk

V máji 2018 pribudol na našej webstránke www.biblia.sk ďalší preklad Biblie používaný na Slovensku. S dovolením Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vám ponúkame v elektronickej podobe preklad evanjelií, na ktorom sa podieľali viacerí jej teologickí a filozofickí odborníci, vrátane biblistov z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Zverejnené evanjeliá sú súčasťou Evanjeliára – bohoslužobnej knihy Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Jej nové vydanie v roku 2013 bolo súčasťou osláv výročia príchodu Cyrila a Metoda, ktorí priniesli preklad Svätého Písma v staroslovančine na Veľkú Moravu v roku 863. Tento preklad byzantskej liturgie sa používa na bohoslužbách s menšími úpravami dodnes. Cieľom preloženia Evanjeliára do modernej slovenčiny bolo sprístupniť bohoslužobné a duchovné dedičstvo Cyrila a Metoda v podobe, ktorá je dnes širokej verejnosti zrozumiteľnejšia. Preklad je špecifický tým, že v ňom zostali zachované niektoré výrazy pochádzajúce z cirkevnoslovančiny a gréčtiny, napr. Ježiš Kristus – Isus Christos.

Pravoslávnu cirkev na Slovensku tvorí takmer 50 000 veriacich, medzi ktorými sú okrem Slovákov tiež príslušníci viacerých národnostných menšín, ako Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Rusi, Srbi, Bulhari, Gréci či Česi. O jej histórii a súčasnosti sa môžete viac dočítať na webstránke:
https://orthodox.sk/pravoslavna-cirkev/historia/