Preklad Biblie pre nepočujúcich

Aj počas leta pokračovali práce na preklade Biblie do slovenského posunkového jazyka. Cieľom projektu „Božie slovo pre slovenských nepočujúcich“ je sprístupnenie Písma nepočujúcim v jazyku, ktorý im je prirodzený a ktorému najlepšie rozumejú.

Pracovné stretnutia prekladateľského tímu prebiehajú od mája 2017. Tvoria ho šiesti nepočujúci, dvaja biblisti a tlmočníci. Pracovné nahrávky budú pripomienkovať viaceré komunity slovenských nepočujúcich. Prvé video nahrávky by mal byť hotové do konca roka 2017.

Slovenská biblická spoločnosť realizuje tento projekt s finančnou podporou Spojených biblických spoločností (United Bible Societies).  Do konca roka by sme chceli preložiť päť vybraných príbehov z Nového zákona. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať prekladom celého evanjelia podľa Lukáša.

Tento projekt je náročný po každej stránke, budeme preto vďační za vašu modlitebnú aj finančnú podporu. Ak by ste sa o ňom chceli dozvedieť viac, napíšte nám na adresu: boskova@biblia.sk.