Pripravujeme 6. časť Biblie vo veľkom písme

Slovenská biblická spoločnosť začala pracovať na vydaní poslednej časti Nového zákona vo veľkom písme. Biblické knihy začínajúc Prvým listom Timotejovi a končiac Zjavením Jána budú dostupné v lete 2018. Tisíc výtlačkov opäť poputuje do krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, domov seniorov, domovov sociálnych služieb, hospicov či knižníc v rôznych častiach Slovenska.

Táto publikácia bude už šiestou časťou z radu biblických kníh vo zväčšenom písme. „Našim cieľom je umožniť ľuďom, ktorí či už z dôvodu choroby, úrazu alebo veku majú ťažkosti pri čítaní bežných kníh a potrebujú preto veľmi dobre čitateľné knihy bez rušivého formátovania textu,“ hovorí Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti.

Projekt „Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím“ realizuje Slovenská biblická spoločnosť už od roku 2012. Prevažná časť výtlačkov je vždy zdarma distribuovaná do rôznych organizácií, menšia časť je určená na priamy predaj – ich cena je však dotovaná, aby boli prístupné všetkým, ktorí o ne majú záujem. Knihy je možné zakúpiť osobne v Slovenskej biblickej spoločnosti v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom e-Shopu.

Aktuálna ponuka Biblie vo veľkom písme:

  1. Evanjelium podľa Matúša a Marka (vydané v r. 2012)
  2. Evanjelium podľa Lukáša a Jána (vydané v r. 2015)
  3. Žalmy (vydané v r. 2014) (momentálne vypredané)
  4. Skutky apoštolov a List Rimanom (vydané v r. 2016)
  5. Prvý list Korinťanom až Druhý list Tesaloničanom (vydané v r. 2017)