Prvé nahrávky Biblie pre nepočujúcich

V pondelok, 27. novembra 2017, zverejnila Slovenská biblická spoločnosť na svojej web stránke www.nepocujuci.biblia.sk prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Na preklade pracovali šiesti nepočujúci, ktorým pomáhali teológovia, tlmočníčka a režisérka. Ďalšie nahrávky budú hotové začiatkom roka 2018.

Slovenská biblická spoločnosť oslovila začiatkom roka 2017 viaceré kresťanské organizácie, aby jej pomohli priblížiť Bibliu nepočujúcim. Aj keď väčšina nepočujúcich na Slovensku dokáže čítať, ich materinskou rečou je slovenský posunkový jazyk. Posolstvu o Bohu preto dokážu porozumieť oveľa hlbšie pomocou posunkov ako prostredníctvom písaného textu. „Chceme, aby nepočujúci vedeli, kto je Boh a ako môže zmeniť ich životy,“ hovorí Danka Laffersová, nepočujúca členka tímu, ktorá dochádza na pracovné stretnutia z Kapušian pri Prešove.

Proces prekladu je časovo veľmi náročný. Pracovný tím, zložený z nepočujúcich aj počujúcich, sa stretával počas roka 2017 v Bratislave takmer každý mesiac. Po úvodnej analýze vybranej časti z Nového zákona vybrali nepočujúci vhodné posunky a preložili celý príbeh. Tlmočníčka ho spätne preložila opäť do slovenčiny, aby počujúci teológovia mohli skontrolovať presnosť prekladu. Pracovné nahrávky potom pripomienkovali komunity nepočujúcich v ďalších troch slovenských mestách. Záverečnú podobu získali videonahrávky v televíznom štúdiu LUX Communication. Po ukončení pilotného projektu, v rámci ktorého bude preložených prvých päť príbehov, sa v roku 2018 začne s prekladom dlhších a náročnejších biblických pasáží.

Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti: „Biblia, to nie je len hrubá čierna kniha odložená kdesi na poličke. Jej posolstvo je stále aktuálne, živé, a my hľadáme rôzne formy, ako ho priblížiť ľuďom v dnešnej dobe. Vydávame knihy, šírime rôzne preklady Písma online na internete a v tomto roku sme začali nahrávať aj video-preklad biblických príbehov pre nepočujúcich.“

Brat Silvester z Kresťanského centra nepočujúcich v Bratislave: „Spolu s bratom Félixom a ostatnými františkánmi, ktorí sa venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku, sa veľmi tešíme, že sme sa mohli zapojiť do prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. Obaja pevne veríme, že tento projekt bude pokračovať aj v budúcnosti a prosíme Boha v modlitbách o pomoc.“

Preklad ďalších častí môžete podporiť finančne podporiť zaslaním príspevku na účet:
IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 100583 (poznámka: Biblia pre nepocujucich)


Podrobné informácie o preklade:

preklad do slovenského posunkového jazyka: Linda Svoradová, Michal Hefty, Dana Laffersová, Iris Domancová
konzultácie v oblasti lingvistiky: Roman a Veronika Vojtechovskí
teologická supervízia: Jozef Jančovič, Marek Vaňuš SVD
réžia: Ingrid Kráľová
tlmočenie: Katarína Vidová

koordinácia projektu:
Katarína Bošková (Slovenská biblická spoločnosť),
Zdenko Žiška (br. Felix Mária OFM), Michal Poliak (br. Silvester OFM)  

obrázky použité vo videonahrávkach:
© 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Natáčané v LUX COMMUNICATON, 2017.
© 2017 Slovenská biblická spoločnosť

www.nepocujuci.biblia.sk