Rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy

Slovenská biblická spoločnosť a občianske združenie Slovo pre Svet na Slovensku za finančnej podpory misijnej organizácie Eastern European Mission spolu reagovali na potrebu vydania Novej zmluvy, ktorá by slúžila rómsky aj slovensky hovoriacim čitateľom.

Výsledkom našej spolupráce je dvojjazyčné vydanie obsahujúce Slovenský ekumenický preklad Novej zmluvy a Rómsky preklad Novej zmluvy.

Knižné dielo bolo verejnosti predstavené 30. júna 2019 v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Sabinove.

FOTOGALÉRIA