Správa zo služobnej cesty na podporu rómskej misie

V Slovenskej biblickej spoločnosti sme sa rozhodli niektoré detské tituly, ktorých evidujeme na sklade väčšie množstvo, rozdať na misijné účely. Išlo najmä i tituly: Biblické dejiny v 365 príbehoch, sériu biblických minipríbehov a knihu Biblia rozpráva o Ježišovi. Tieto knihy spolu s niektorými ďalšími titulmi sme ponúkli pracovníkom v rómskej misii. Po tom, čo sme sa s nimi dohodli na množstve kníh pre jednotlivé misijné strediská, sme sa s plne naloženým autom vydali na cestu na východ Slovenska.

Naša cesta začala v pondelok 7.6. Počas doobedia sme nakladali auto knihami a v poobedných hodinách sme odišli zo sídla spoločnosti. Večer sme prišli do Popradu a tam sme prenocovali.

Na druhý deň, v utorok 8.6. sa začala hlavná časť našej služobnej cesty. Ráno sme odišli z Popradu a okolo 11 00 sme prišli do Centra Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde (pri Prešove). Tam nás čakal Mgr. Martin Mekel, ktorý od nás prevzal knihy a materiály na podporu rómskej misie, ktoré sme im priviezli. Špeciálne pre túto misiu sme priviezli aj 50 ks kníh Biblia s ikonami. Pán Mgr.Martin Mekel nám ukázal budovu, ktorú si svojpomocne opravujú (väčšinou rómsky dobrovoľníci), aby mohla slúžiť potrebám misie. Pri tejto príležitosti nás aj pozvali na obed, ktorý si tam v rámci komunity sami varia v už zrekonštruovanej jedálni. (viď. príloha 1 až 4) Ukázali nám aj kaplnku a obdarovali nás dvomi knižnými titulmi o rómskej misii, ktoré sami vydali.

 Zo Sigordu sme chceli ísť do Rankoviec, ale nakoľko cesta viedla cez Červenicu, zastavili sme sa aj tam.

V Červenici je Evanjelická Špeciálna Základná Škola Internátna pre hluchoslepé deti. Hoci sme prišli neohlásení, pani riaditeľka nás veľmi milo prijala. Nakoľko sme prišli v čase keď deti mali poobedný odpočinok, mohla sa nám venovať a ukázala nám priestory školy. Aj tu sme nechali zopár detských kníh, lebo deti, ktoré tu majú, buď čiastočne vidia, alebo čiastočne počujú. (viď. príloha 5,6) Zaujímavou informáciou pre nás bolo, keď nám povedala, že aj deti, čo veľmi slabo, alebo vôbec nepočujú, radi počúvajú hudbu z rádia. Napriek sluchovému postihnutiu dokážu vnímať zvukové vibrácie, ktoré hudba vytvára. (Potom, čo sme sa porozprávali  s vychovávateľkami nám to nedalo a zašli sme sa pozrieť aj na deti. V súčasnosti majú na škole 25 detí od 3 ročných až po dospelé. Deti boli veselé napriek tomu, že všetky, ktoré sú tam umiestnené majú okrem sluchového a zrakového aj mentálne postihnutie.)

Po ceste z Červenice sme sa zastavili v Opinej. Tam nám miestny evanjelický farár povedal, že na škole učí náboženskú výchovu vyše 100 prevažne rómskych detí. Nechali sme mu niekoľko knižiek na ukážku s tým, že v prípade záujmu mu môžeme ešte knihy poskytnúť.

Potom naša cesta pokračovala ďalej do Rankoviec na evanjelickú faru, kde sme prišli cca o 16 00 hod. Tam sú farármi manželia Ľubo a Monika Beňoví, ktorí sú zároveň aj vedúcimi  pracovníkmi v rómskej misii. (viď. príloha 7) Odovzdali sme im knižné publikácie zo SBS a po srdečnom rozhovore sme odišli do obce Bačkovík, kde sme prenocovali.

Ráno 9.6. naša cesta pokračovala do Košíc, kde sme prišli cca o 9 00 hod. Najprv sme išli  do zboru Cirkvi bratskej v Košiciach. Tam sme odovzdali knihy od SBS pre rómsku misiu, ktorú vedie pani Havrilová. Pretože nemohla byť osobne prítomná, knihy prebral brat kazateľ Rastislav Betina.

Odtiaľ sme išli do Evanjelického cirkevného zboru Košice – Terasa. Tento zbor pred tromi rokmi postavil kostol na sídlisku. Majú víziu otvoreného misijného priestoru pre všetkých ľudí.  V rámci možnosti sa snažia venovať ohrozeným skupinám, najmä mládeži a sociálne slabším ľuďom. ( viď. príloha 8,9) Aj im sme venovali časť materiálov zo SBS a potom sme sa vrátili naspäť do Banskej Bystrice.

Nakoľko sme sa stretli s pozitívnym ohlasom na túto akciu, v Slovenskej biblickej spoločnosti sme sa rozhodli, že materiály, ktoré sme  zadarmo ponúkali na rómsku misiu, ponúkneme zadarmo aj  všetkým cirkevným školám a škôlkam na Slovensku. Na emailovú ponuku reagovalo zatiaľ 12 školských zariadení a akcia stále prebieha.

Na záver pripájam ešte foto malej ručnej  práce, ktorú som odfotila v sídliskovom kostole v Košiciach na Terase, aby nám pripomínala, prečo to všetko robíme…(viď. príloha 10)

Služobnej cesty sa zúčastnili: Danica Zajdenová a Michal Zajden