Stretnutie s Bibliou – výstava

Už je to skoro mesiac, čo sa na Nedeľu Božieho slova 26. januára  2020 konala výnimočná výstava Biblií pod názvom „Stretnutie s Bibliou“. Akciesa zúčastnilo okolo 250 ľudí, čo nás povzbudilo a na základe následnej ponuky sme podobnú výstavu organizovali spolu s Cirkvou bratskou v dňoch 12 až 16. februára 2020 na Slovenskej ulici č. 34 v Prešove.

Návštevník týchto výstav mohol vidieť historické, ale aj súčasné Biblie. Pán Michal Lapčák z Prešova poskytol veľmi zaujímavé a vzácne predmety zo svojej súkromnej zbierky. Záujemca si mohol pozrieť repliku 8 metrového zvitku Izaiáša, ktorý sa našiel v r.1947 v jaskyni v judskej púšti pri Mŕtvom mori ako aj repliky hlinených nádob, v ktorých sa zvitky našli. Návštevníkom bola k dispozícií aj 403 ročná hebrejská Biblia. Taktiež repliky archeologických nálezov kamenných doštičiek potvrdzujúcich pravdivosť Biblie, či fotografie starovekých a stredovekých rukopisov Evanjelií a apoštolských listov. Každý návštevník si mohol hneď pozrieť ako vtedy knihy vyzerali, ako sa dali čítať, popr. z čoho boli vyrobené.

Druhú časť výstavy tvorili Biblie od Slovenskej biblickej spoločnosti. Naša spoločnosť disponuje mnohými vzácnymi prekladmi Biblie (zo slovenských napr. Roháčkov, ekumenický, katolícky, evanjelický, ale aj starosloviensky),  nielen v slovenskom jazyku, ale aj rómskom, tureckom, arabskom, japonskom tibetskom, čínskom, svahilskom, hebrejskom, ruskom a iných. Za zmienku stojí aj Biblia v Braillovom písme. Okrem toho boli vydané Biblie zamerané pre vekovo a záujmovo rôzne skupiny veriacich, napr. študentov, deti, športovcov, armádu a ďalšie. Návštevník si mohol pozrieť aj vo vode namočenú Bibliu, určenú do ťažkých podmienok.

Súčasťou výstavy boli aj krátke príhovory vystavujúcich a miestnych predstaviteľov ako aj modlitby duchovných predstaviteľov cirkví. Po ukončení programu bol priestor aj na osobné rozhovory s vystavujúcimi.