Tréning prekladu Biblie pre nepočujúcich

21. – 22. septembra sa v Bratislave uskutočnil tréning pre nepočujúcich, ktorý pripravila Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s United Bible Societies. Cieľom stretnutia bolo predstaviť štandardy prekladu Biblie do posunkového jazyka a inšpirovať slovenský prekladateľský tím skúsenosťami z iných krajín. 

Šiesti nepočujúci členovi slovenského tímu priblížili v úvode lektorom celkový kultúrny a jazykový kontext na Slovensku. Steve Parkurst z medzinárodnej organizácie SIL International potom hovoril o troch základných pilieroch dobrého prekladu – o jeho presnosti, prirodzenosti a zrozumiteľnosti. Rozobral tiež postupne jednotlivé kroky, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe prekladu. Spolu s Harrym Harmom, ktorý pôsobí už dlhé roky ako prekladateľský konzultant, sa podelili o skúsenosti z testovania prekladu v komunitách nepočujúcich v Španielsku, Mexiku, Tanzánii, Kórei, Rumunsku a iných štátoch. Posledná časť tréningu bola venovaná praktickému prekladu pasáže o uzdravení slepca pri Jerichu z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 18:35-43). 

Tréning bol súčasťou projektu „Božie slovo pre slovenských nepočujúcich“. V roku 2017 vďaka nemu vznikne preklad prvých 5 príbehov z Nového zákona vo forme videonahrávok, ktoré budú zverejnené na internete. V ďalších rokov plánuje Slovenská biblická spoločnosť so svojimi spolupracovníkmi pokračovať na preklade celého evanjelia. Výsledkom bude séria videonahrávok, ktoré budú voľne dostupné online alebo ako mobilná aplikácia.

Reportáž o tréningu – Televízny klub nepočujúcich (RTVS)

RTVS_m

Fotogaléria

Viac informácií o projekte