Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti

Dňa 21.6.2023 sa v priestoroch Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici konalo Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré rekapitulovalo činnosť a hospodárenie za rok 2022.

Vyjadrili sme vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu za možnosť pracovať a šíriť evanjelium. Na valnom zhromaždení sme hovorili o práci, ktorá už je za nami, aj návrhy na ďalšiu činnosť. Tiež sa hovorilo o projekte pre nepočujúcich, pre ktorých sa natáčajú videá v posunkovej reči. Tieto sa dajú pozrieť na www.bibliaprenepocujuich.sk

Slovenská biblická spoločnosť pôsobí ekumenicky. Pozývame na spoluprácu ľudí z rôznych kresťanských cirkví a spoločenstiev.

Vedenie Slovenskej biblickej spoločnosti adresovalo prosbu zúčastneným (aj čitateľom tejto správy) aby nám dali vedieť o akciách, na ktorých by bolo vhodné, aby sa Slovenská biblická spoločnosť zúčastnila a prezentovala  svoju činnosť.

Valné zhromaždenie sa nieslo v priateľskej atmosfére a skončilo sa modlitbou a požehnaním.

Pozrite si zopár fotografií:

Za fotky ďakujeme aj členovi Výboru Patrikovi Hippovi.