Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti za rok 2021

Dňa 16.11.2022 sa v priestoroch Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici konalo Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré rekapitulovalo činnosť a hospodárenie za rok 2021.

Stretnutie sme vysielali aj online pre členov, ktorí sa osobne nemohli zúčastniť. Podarilo sa nám sprostredkovať im takmer plnohodnotný zážitok aj možnosť zapojiť sa do diskusie.

Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, bola prednesená správa o činnosti, prerokovali a schválili sa potrebné veci. Napokon boli predložené návrhy na ďalšie tituly, ktoré by sa mohli v budúcnosti vydať.

Valné zhromaždenie skončilo modlitbou a požehnaním.

Pozrite si zopár fotografií: