Vianočné príbehy pre nepočujúcich

Začiatkom decembra sme zverejnili dve nové videonahrávky zo série „Biblia pre nepočujúcich“. Vianočné príbehy o zvestovaní narodenia Ježiša a o ceste Márie a Jozefa do Betlehema sú voľne dostupné na našej webovej stránke www.biblia.sk aj na YouTube. Ekumenický preklad Biblie v slovenskom posunkovom jazyku je určený predovšetkým pre dospelých nepočujúcich a všetkých, ktorí sa im venujú.

Projekt „Biblia pre nepočujúcich“ spustila Slovenská biblická spoločnosť už v roku 2017. Jej cieľom je priblížiť Božie slovo komunite nepočujúcich formou videonahrávok, ktoré sú pre nich oveľa zrozumiteľnejšie ako písaný text. Tím zložený z piatich nepočujúcich, troch teológov a tlmočníčky, preložil doteraz celkovo jedenásť príbehov zo Starej a Novej Zmluvy.

Vďaka členstvu v medzinárodnej sieti United Bible Societies môžeme čerpať inšpirácie a know-how aj od prekladateľských tímov v iných krajinách. Niekoľkí nepočujúci prekladatelia zo Slovenska sa v decembri zúčastnia medzinárodného tréningu v Budapešti, kde sa podelia o svoje skúsenosti s nepočujúcimi prekladateľmi z Maďarska a Litvy. 

Ďalšie príbehy z Evanjelia podľa Lukáša plánujeme natáčať na jar 2019.

Ak vás projekt zaujíma, alebo by ste ho chceli finančne podporiť, kliknite na projekt alebo nám napíšte na adresu boskova@biblia.sk.