Výber na pozíciu RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Výbor Slovenskej biblickej spoločnosti vyhlasuje výber na pozíciu
 „RIADITEĽ SPOLOČNOSTI“

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť: 
– zodpovednosť za vedenie spoločnosti, ako jej štatutárny orgán
– riadenie, vedenie a motivovanie zamestnancov
– tvorba plánov a ich realizácia
– reporting
 
Nutné požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
– aktívna znalosť angličtiny (ideálne aj ekonomickej), 
– práca s počítačom (Word, Excel,Power point, emaily…)
 
Osobné predpoklady a zručnosti: 
– kresťan, biblicky orientovaný
– etické hodnoty, bezúhonnosť, spoľahlivosť
– výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
– reprezentatívne vystupovanie
 
Uprednostňujeme uchádzačov so skúsenosťami:
– riadenie a vedenie kolektívu (manažérske)
– riadenie a vedenie spoločnosti, právnických osôb  
– znalosť základných ekonomických a právnych predpisov
– čítanie ekonomických a účtovných výkazov
 
Doplňujúce informácie:
– ideálne z okolia Banskej Bystrice
– výkon práce možný aj na 1/2 úväzok 
– účasť na zahraničných pracovných cestách 
 
Platobné podmienky:
– nástupný plat  900 € brutto + podiel z predaja literatúry
 
Termín uzávierky prihlášok:
– záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. marca 2019
 
Spôsob prihlásenia:
– zaslaním prihlášky, ktorá musí obsahovať profesný životopis a vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania.
 
Prihlášku zaslať na adresu:
SSDr. Pavel Vilhan, PhD.
Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43

P.O.Box 4
974 09 Banská Bystrica 9