Výbor Slovenskej biblickej spoločnosti

11. októbra 2017 sa opäť stretli členovia Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti, aby diskutovali o aktuálnych otázkach a ďalšom smerovaní našej neziskovej organizácie.

Pavol Vilhan, predseda Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti, otvoril stretnutie spoločnou modlitbou. Pavol Krasnocvetov, tajomník, informoval o finančnej situácii a činnosti spoločnosti od posledného rokovania výboru, ktoré sa uskutočnilo v júni 2017. V závere sa členovia výboru radili o najdôležitejších aktivitách v nasledujúcich mesiacoch.

Výbor tvoria zástupcovia členských cirkví, ktoré založili Slovenskú biblickú spoločnosť v roku 1990. Stretnutia prebiehajú zvyčajne v sídle Slovenskej biblickej spoločnosti v Banskej Bystrici.

—–

Členovia výboru Slovenskej biblickej spoločnosti (podľa cirkvi v abecednom poradí):

  1. Peter Kucej (Apoštolská cirkev na Slovensku)
  2. Darko Kraljik (Bratská jednota baptistov na Slovensku)
  3. Daniel Márföldi, B.A. (Cirkev adventistov siedmeho dňa)
  4. Slavomír Poloha (Cirkev bratská na Slovensku) – podpredseda Výboru SBS
  5. Ján Šípka (Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku)
  6. Patrik Hipp, PhD. (Evanjelická cirkev metodistická)
  7. ThDr. Mária Kardis, PhD. (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku)
  8. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. (Pravoslávna cirkev na Slovensku)
  9. Ján Semjan (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku)
  10. S.Dr. Pavel Vilhan, PhD. (Rímskokatolícka cirkev na Slovensku) – predseda Výboru SBS