Vydavateľstvo

Slovenská biblická spoločnosť

Nová Zmluva a Žalmy, vreckový formát

Nová zmluva a žalmy v slovenskom ekumenickom preklade, vreckový formát. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v jednom stĺpci.

Kúpiť v e-shope

Príbeh o Ježišovi

Táto interaktívna knižka obsahuje 60 viackrát použiteľných samolepiek rôznych predmetov, zvierat a biblických postáv, ktoré si deti sami vkladajú do piatich rozkladacích scén a tak si vytvárajú svoj originálny biblický príbeh.Tento biblický príbeh je o živote Ježiša, ako učí a robí zázraky. Názvy scén sú so stručným textom: – Ježišovo narodenie; Ježiš uzdravuje chorého; Ježiš sa spriatelí s podvodníkom; Viera slepého muža; Žena pri studni; Ježišova smrť; Vzkriesenie.

Kúpiť v e-shope

Lectio Divina – rok C

Brožúra kombinuje liturgické nedeľné evanjeliové čítania (Advent 2009 – nedeľa Krista Kráľa 2010) s metódou čítania Svätého Písma, ktorá sa nazýva lectio divina. Ide o spôsob stretnutia sa s Pánom prostredníctvom reflexie a modlitby. Pozostáva zo štyroch krokov: Lectio (Čítanie), Meditatio (Meditácia), Oratio (Modlitba) a Contemplatio (Kontemplácia). Brožúrka Vás prevedie jednotlivými krokmi a je určená nielen pre individuálne použitie, ale aj pre prácu v skupinách. Táto časť je zameraná na meditáciu nad Evanjeliom podľa Lukáša.

Kúpiť v e-shope

Hravo s Bibliou

Hravo s Bibliou obsahuje 43 biblických príbehov – 25 zo Starej zmluvy a 18 z Novej Zmluvy. Kniha je spestrená odskúšanými receptami, rôznymi zaujímavosťami, námetmi na ručné práce, hrami či rozhovormi o hodnotách a cnostiach. Umožňuje tak ľahšie zapamätanie si hlavných myšlienok jednotlivých príbehov. Kniha je plná originálnych a zábavných aktivít pre chvíle v rodine, škole, škôlke, centre voľného času alebo na detskej besiedke.

Kúpiť v e-shope

Biblická omaľovánka – Stretli sa s Ježišom

Biblická omaľovánka pre deti. Prostredníctvom nej môžu spoznať postavy, ktoré sa stretli s Ježišom. Táto omaľovánka Vám ich predstaví. Každú postavu si môžu vyfarbiť podľa vlastnej fantázie alebo podľa biblického pexesa „Stretli sa s Ježišom…“, ktoré už možno máte. Pri každom obrázku vás čaká aj zaujímavá úloha.

Kúpiť v e-shope

Biblia ekumenická bez DT, kožená

Dotlač prvého vydania Biblie v ekumenickom preklade, ktorý sa realizoval v rokoch 1990 – 2007. Na preklade sa zúčastňovali zástupcovia 10 členských cirkví Slovenskej biblickej spoločnosti. Biblia je bez deuterokánonických kníh, má kožený obal.

Biblia ekumenická s DT, kožená

Dotlač prvého vydania Biblie v ekumenickom preklade, ktorý sa realizoval v rokoch 1990 – 2007. Na preklade sa zúčastňovali zástupcovia 10 členských cirkví Slovenskej biblickej spoločnosti. Biblia obsahuje aj deuterokánonické knihy, má kožený obal.

Sprievodca v mojom novom živote

Publikácia, ktorá obsahuje biblické texty a modlitby, ale aj užitočné rady o prvých krokoch na slobode z väzenia, hľadaní bývania, zamestnania či využívania internetu.

Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie r. 2008

Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. Zborník obsahuje štúdie významných teológov: Prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD., Ing. Ján Henžel, PhD., Rev. Dr. Ottó Pecsuk, Doc. ThDr. Ján Grešo, ThDr. Albín Masarik, PhD., Mgr. Jiří Lukeš, Th.D., ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., ThDr. Štefan Pružinský, PhD., Doc. ThDr. Pavel Prochádzka, PhD., mim.prof. Recenziu vykonal Prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

Kúpiť v e-shope

Vlepky do evanjelickej Biblie

Vlepky do evanjelickej Biblie

Svätá Biblia Roháček, A5 formát

Svätá Biblia, ktorú preložil profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov (Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny), formát A5.