Vydavateľstvo

Slovenská biblická spoločnosť

Kalendár 2014

Mesačný kalendár na rok 2014 zdarma distribuovaný členom a podporovateľom Slovenskej biblickej spoločnosti.

Biblia slovenská, Roháček, mäkká väzba

Svätú Bibliu preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček. Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Okrem biblických textov sa v knihe nachádza 10 tematických máp a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch.

Biblia s ikonami

Biblia s ikonami obsahuje výber biblických textov slovenského ekumenického prekladu spolu s ilustráciami Marthy Kapetanakou-Xynopoulou.

Kúpiť v e-shope

Obrázky s prekvapením: Narodil sa chlapček

V tejto knižke nájde malý čitateľ viaceré biblické príbehy. Samotná knižka nie je veľká, ale text je prispôsobený detskej mysli a obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Na stránkach sa nachádzajú biele miesta, ktoré sa po vyfarbení mäkkou ceruzkou zmenia na obrázok.

Kúpiť v e-shope

Obrázky s prekvapením: Poďme a oslavujme!

Biblický príbeh doplnený obrázkami. Na jednotlivých stránkach sa nachádzajú biele miesta, ktoré sa po vyfarbení mäkkou ceruzkou zmenia na obrázok.

Kúpiť v e-shope

Obrázky s prekvapením: Kde je tvoj poklad?

Táto časť obrázkovej knižky s prekvapeniami sa venuje problematike peňazí a bohatstva. V obrázkoch sa nachádzajú biele miesta, ktoré sa po vyfarbení mäkkou ceruzkou zmenia na obrázok.

Kúpiť v e-shope

Moja okienková Biblia

Moja okienková  Biblia je výborným úvodom pre spoznávanie obľúbených príbehov Starej a Novej zmluvy. Kniha zaujme pozornosť detí pomocou veľkých otváracích okienok, ktoré približujú obľúbené biblické príbehy.

Kúpiť v e-shope

Biblia pre malých kamarátov

Biblia pre deti s pútavými ilustráciami, v ktorej si môžete prečítať aj tieto príbehy: Keď sa začal svet (Genezis 1,1-2,25), Jozef, obľúbený syn (Genezis 37,1-36), Príbeh o stratenej ovečke (Lukáš 15,3-7), Peter rozpráva o Ježišovi (Skutky apoštolov 2,1-12) a mnohé iné.

Kúpiť v e-shope

Zvieratká v Biblii 3 – omaľovánky

Tretia časť zo série omaľovánok pre deti, nazvanej „Zvieratká v Biblii“. Obrázky sú doplnené textom spolu so súradnicami miesta, kde sa dané zvieratko spomína v Biblii.

Kúpiť v e-shope

Zvieratká v Biblii 2 – omaľovánky

Druhá časť zo série omaľovánok pre deti, nazvanej „Zvieratká v Biblii“. Obrázky sú doplnené textom spolu so súradnicami miesta, kde sa dané zvieratko spomína v Biblii.

Kúpiť v e-shope

Zvieratká v Biblii 1 – omaľovánky

Prvá časť zo série omaľovánok pre deti, nazvanej „Zvieratká v Biblii“. Obrázky sú doplnené textom spolu so súradnicami miesta, kde sa dané zvieratko spomína v Biblii.

Kúpiť v e-shope

Biblický atlas

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa, od povolania Abraháma, po začiatky kresťanskej cirkvi.

Moja obrázková Biblia

Obľúbené biblické príbehy pre deti. Obsahuje krátke texty a krásne ilustrácie, vďaka ktorým môžu deti spoznávať Boha a Jeho dielo.